Thursday, 2 March 2017

TIBA YA MARADHI YA SARATANI YA DAMU (LEUKEMIA)


SARATANI YA DAMU (LEUKEMIA) Leukemia ni Saratani
inayoshambulia tishu za mwili zinazohusika na utengenezaji wa damu zikiwemo supu ya mifupa (bone marrow) na mfumo wa lymph
(lyphatic system). Kwa maneno rahisi, leukemia humaanisha saratani ya damu. Kuna aina mbalimbali za leukemia, nyingine zikiathiri watoto na nyingine zikiathiri zaidi watu wazima.
Kwa kawaida leukemia huanzia kwenye chembe nyeupe za damu yaani white blood cells, ambapo mwili huzalisha kiwango kikubwa cha seli zenye maumbo mabaya ambazo hazina uwezo wa kufanya kazi zake sawasawa. Kazi ya chembe nyeupe za damu ni kulinda mwili dhidi ya vimelea waletao maradhi mbalimbali.
Leukemia husababishwa na nini
Kama zilizo kwa aina nyingi za saratani, mpaka sasa chanzo halisi cha leukemia hakijulikani. Hata hivyo, wanasayansi wanadai kuwa leukemia hutokea kutokana na mkusanyiko wa vyanzo mbalimbali vikiwemo vinavyohusu sababu za kinasaba (genetic factors) na kimazingira.
Kwa ujumla, leukemia hutokea pindi chembe nyeupe za damu zinapobadilika muundo wake wa kinasaba yaani viasili vyake vya
DNA, ambavyo kwa kawaida hubeba maelekezo yanayoifanya seli yeyote ya kiumbe hai iweze kuishi, kutenda kazi zake, kujizaa na hata kufa, vinapobadilika maumbile na muundo wake kutokana na
sababu mbalimbali. Kitendo cha kubadilika kwa maumbile na muundo wa DNA hujulikana kama mutation. Ndiyo kusema basi, seli yeyote iliyopatwa na tatizo hili huwa na tabia ya kukua kwa haraka na kujizaa (kujigawa) kwa kasi zaidi kuliko kawaida, na pindi
inapofikia muda wake wa kufa seli hiyo hugoma kufa badala yake huendelea kujizaa zaidi hatimaye
kusambaa kwa wingi katika mfumo mzima wa damu, hali inayosababisha saratani ya damu.
Je, kuna vihatarishi vya leukemia
Ndiyo vipo! Pamoja na kwamba chanzo halisi cha saratani ya damu hakijulikani, lakini kuna mambo ambayo humuongezea mtu hatari ya kupata ugonjwa wa saratani ya damu.
Mambo ambayo yanaweza kuongeza uwezekano wa kupata saratani ya damu ni pamoja na:
Historia ya matibabu ya saratani hapo kabla: Watu ambao wamekuwa kuwa na aina nyingine za saratani hapo awali, na wakati wa matibabu wakapewa tiba ya mionzi au madawa makali ya
saratani, wapo katika hatari kubwa ya kupata saratani ya damu kwa sababu baadhi ya dawa hizi pamoja na mionzi huwa na tabia ya kuathiri pia seli nyeupe za damu pamoja na tishu zinazotengeneza seli hizo.
Kuwa na magonjwa mengine ya vinasaba: Ingawa haieleweki sawasawa uhusiano wake ulivyo, kuwa na baadhi ya magonjwa ya kinasaba kama vile ugonjwa wa Down syndrome, yasemekana huongeza uwezekano wa muathirika kuugua pia ugonjwa wa saratani ya damu.
Baadhi ya magonjwa mengine ya damu: Watu wenye magonjwa mengine ya damu kama vile ugonjwa wa damu unaoshambulia tishu za supu ya mifupa na kuzifanya zizalishe seli nyingi za damu bila uwiano unaotakiwa yaanimyelodysplastic syndromes, huongeza pia uwezekano wa mtu kuugua saratani ya damu.
Kupigwa na kiasi kikubwa cha mionzi: Watu ambao wamewahi kupigwa na kiasi kikubwa cha mionzi kama vile mlipuko wa mabomu au kulipuka kwa vinu na mitambo ya nuklea (nuclear reactors), wana hatari kubwa zaidi ya kupata saratani ya damu pamoja na saratani nyingine.
Kupigwa/kutumia baadhi ya kemikali: Watu waliowahi kukumbana na baadhi ya kemikali kama vile benzene au zile zinazotumika kwenye viwanda vya kuyeyusha vyuma au kutengeneza
magurudumu au mabomba ya plastic, nao pia wapo katika uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya damu.
Uvutaji sigara: Jambo hili pia huongeza uwezekano wa kupata aina mojawapo ya saratani ya damu.
Kuwa na historia ya ugonjwa huu katika familia: Watu ambao, baadhi ya ndugu zao wamewahi kuugua ugonjwa huu, nao pia wana uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya damu. Hata hivyo, hii haina maana kwamba leukemia inaambukizwa isipokuwa kuna uhusiano wa kifamilia tu katika kusababisha ugonjwa huu.
Jambo moja la kufahamu ni kuwa, wapo watu wengi ambao wamewahi kukumbana na vihatarishi nilivyovieleza hapo juu bila kupata leukemia, kadhalika wapo waliopata leukemia bila kukumbana na kihatarishi hata kimoja kati ya hivi.
MATIBABU YA SARATANI YA DAMU
Matibabu hutolewa kulingana na hatua ya ugonjwa ilipofikia.
Kwanza safisha damu yako
Zipo dawa nyingi za asili ambazo hutibu kansa , dozi ni kulingana na aina ya kansa na stage ilipofikia
Mfano Majani ya mstafeli yana uwezo wa kuziua seli za kansa aina yeyote mara 10,000 ya mionzi.
Chukua majani ya mstafeli yaaafishe vizuri kisha yaponde kwa Blenda kutengeza juisi yake
Mgonjwa anywe nusu kikombe kutwa mara tatu siku 90

Tuesday, 28 February 2017

NATURAL HOME REMEDIES FOR LUPUS

There are many effective Natural home remedies for lupus, including utilizing probiotics, turmeric, vitamin D, ginger, omega-3 fatty acids, apple cider vinegar, lemon juice, olive oil, sauerkraut, coconut oil, basil, and Epsom salts, as well as behavioral remedies like reducing alcohol, exercise, massage, and lowering stress levels.

Lupus

One of the most mysterious autoimmune diseases that afflicts human beings is lupus, formally known as Lupus erythematosus, and is characterized by the body’s own immune system attacking healthy tissues and cells of the body. Roughly 5 million people are affected by lupus worldwide, and there is no known cure, merely treatments consisting of immunosuppressant drugs to keep the body from attacking itself. This weakens the immune system, however, making it overly susceptible to many other forms of illnesses. The cause is primarily polymorphisms of genes, and dozens have been linked to the disease in one way or another. Genetics seems to play a large part, as does your cultural heritage. Africans, Asians, and Native Americans appear to be more susceptible to this disease. There are four main types of lupus: systemic, discoid, neonatal, and drug-induced.
The differences are beyond the scope of this article, but most have similar symptoms, and range based on what organ systems and areas of the body the disease attacks. Some of the most common symptoms include fever, fatigue, joint pain and swelling, hair loss, sensitivity to light, and a general malaise or weakness. Since the treatment options for lupus are so limited, and potentially harmful to your body, many people turn to home remedies to treat their lupus symptoms and reduce the impact it has on their quality of life. These natural and herbal remedies should be discussed with a medical professional, particularly depending on which form of lupus you are suffering from, and the severity of the disease. That being said, let’s take a closer look at some of the home remedies for lupus.

Home Remedies For Lupus

Olive Oil: The high concentration of beneficial fats found in olive oil, including omega-3s, can help improve the inflammation so common to lupus patients. Having a relatively low amount of sugar in your diet also helps to prevent lupus flare-ups, and olive oil instead provides a range of phytonutrients, which help protect the body against the effects of chronic disease.
Probiotics: Keeping your stomach health in good order is key to preventing lupus flare-ups. Nutrient deficiency is common in lupus patients, so ensuring proper nutrient uptake is important. Building a healthy bacterial base in the gut with probiotics also helps prevent additional inflammation cytokines from spreading throughout the body.
Reducing Alcohol: If you are on any sort of immunosuppressant drug, drinking alcohol is probably not a good idea. Most of those medications can interact negatively with alcohol, or are significantly less potent if alcohol is also being introduced into the body.
Epsom Salts: This may be an old-school solution, but there are still many people who use Epsom salt baths when they are suffering from inflammation, joint pain, or discomfort. The high mineral content can soak directly into the skin and reduce inflammation and pain, which are two extremely common symptoms of lupus. This isn’t a cure, by any means, but it is a tried and true method to boost your quality of life.
Coconut Oil: There are a range of health benefits of coconut oil, including balancing the immune system, improving digestion, lowering cholesterol, and preventing the negative immune reaction that lupus stimulates in the body. Clearly, in addition to its other wonderful benefits for the skin, hair, and body, coconut oil is a very effective remedy for lupus.
Omega-3 Fatty Acids: There is so much research being done on omega-3 fatty acids recently that it comes as no surprise that it can also help counter the effects of lupus. The anti-inflammatory nature of omega-3 fatty acids do more than help your heart; they can also improve the condition of your digestive system, general tissue inflammation, and joint pain.
Turmeric: The antioxidant and anti-inflammatory nature of turmeric also helps it reduce the inflammation associated with lupus and soothes the negative immune response caused by the disease. It also has effects on blood pressure and digestion, two other areas that commonly suffer during a lupus flare-up.
Massage: One of the most ancient and popular forms of alternative medicine is massage. If you want to detoxify the body, lower stress levels,improve metabolic efficiency, and lower inflammation, lay down on a masseuse’s table and let them work their magic. For long-term treatment of lupus, adding massage to your daily or weekly regimen is a wise choice.
Vitamin D: A number of studies have shown a strong correlation between low levels of vitamin D and the occurrence of autoimmune diseases, including lupus. Therefore, to proactively avoid developing this condition, ensure that you get plenty of vitamin D – that magical nutrient that our skin produces via sunlight!
Ginger: Commonly prescribed for those with arthritis and joint pain (as well as dozens of other health conditions), ginger is particularly powerful for lupus patients, because one of the first and most prevalent symptoms of the disease is swollen, aching joints. Getting relief from this issue can be the first step towards getting back to a normal quality of life.
Lower Stress: Stress hormones can lower the body’s immune system even further, allowing lupus to have a much easier fight when it attacks health tissues and cells. Cutting down on stress is shown to improve all of the body’s systems, and ensure that your organs and cells operate as efficiently as possible.
Basil: Herbal remedies are always good options for fighting chronic diseases, and holy basil is a wonderful option for lupus. With natural anti-inflammatory and antioxidant potential, combined with being an adaptogenic herb that helps your body adjust to stress and enzymatic imbalances, holy basil represents a comprehensive approach to protecting your health and making your food delicious at the same time.
Exercise: The natural endorphin release of exercise, along with its impact on your metabolism and its detoxifying capacity, makes this activity essential if you want to stay healthy and defend against lupus. Regular exercise to get the heart rate up and fend off fatigue can be a great way to ward off the seemingly endless exhaustion that this disease causes.
Apple Cider Vinegar: One of the peculiar side effects of lupus is that it decreases the body’s content of hydrochloric acid, but apple cider vinegar directly stimulates the production of hydrochloric acid in the body. Maintaining this balance is important, and when added to apple cider vinegar’s detoxification qualities, this home remedy can be very potent indeed.
A Final Word of Warning: Although this can be a chronic, lifelong disease (after it is developed), it is still quite serious, and the threat to your immune system is always real. Seeing a doctor for formal treatment is highly recommended, particularly to get an initial diagnosis and determine what type of lupus you are suffering from. These home remedies may be used in conjunction with some immunosuppressant drugs, but you should discuss possible interactions with a doctor. source.https://www.organicfacts.net/home-remedies/lupus.html

Sunday, 11 December 2016

9 Alkaline Foods That Fight Cancer, Pain, Gout, Diabetes and Heart DiseaseTrying to go alkaline? It’s easier when you know which foods help your body stay get to and stay in an alkaline state. A general rule of thumb is that you can eat these foods without worrying about any acidic effect they’ll have, although some are more alkaline than others. It isn’t necessary to eat only alkaline foods in order to get body’s pH levels to be alkaline, and a certain percentage of foods can be acidic, but it’s best if they’re natural, whole foods like fruits.

1. Almonds & Almond Milk

Almonds consistently rank on the list of healthiest foods to eat, so it’s no wonder that they’re also an alkaline food. They’ve also been linked to increased muscle gain, a lowering of cholesterol levels, and are able to assist with fat loss. You don’t have to eat a lot of almonds in order to enjoy their benefits, but they do make a great snack that you can take anywhere and can help you between meals.
Top stats (per 100g):
Calcium – 27%
Iron – 25%
Protein – 44%


2. Amaranth

This is a grain that not many people are familiar with, but that makes a great addition to any alkaline-focused diet plan. In addition to being an alkaline forming food, it’s also known for its relatively high levels of protein for a grain, and it’s full of vitamins and minerals that are essential for overall health. If you’re not sure how to prepare it for you and your family, there are plenty of recipes available to bring you up to speed.
Top stats (per 100g):
Calcium – 16%
Iron – 42%
Protein – 14g

3. Artichokes

Artichokes are often seen on top of salads, or used in a dip, but there are a number of reasons why you can bring them to the forefront of your diet. One of those reasons is their alkalinity, helping to raise your body’s pH levels. They’re also full of antioxidants, help to purify the liver, and aid in digestion. So having a salad with leafy greens and topped with a hearty amount of artichokes is a great idea.
Top stats (per 100g):
Vitamin C – 20%
Vitamin K – 12%
Folates – 17%


4. Arugula

Here’s a leafy green that’s worth getting to know. Arugula is often used as part of a detox diet plan, and the fact that it’s an alkaline food is a big part of that. This is full of Vitamin A and has an impressive amount of calcium in it as well. We usually associate dairy products with calcium, but here is a non-dairy way to make sure you’re getting enough. Add arugula to your cart next time you go shopping
Top stats (per 100g):
Calcium – 16%
Vitamin A – 47%
Iron – 8%


5. Asparagus

Asparagus has an alkaline effect on the body, and it just so happens that it’s one of the strongest foods you can eat in terms of alkalinity. Each food is ranked according to how alkaline it is, and asparagus is one of the “big dogs”. But it brings a lot more than that to the table, including antioxidants, nutrients, and plenty of detoxifying qualities. It’s even been noted that asparagus has anti-aging benefits, which is enough for most people to start adding more of it to their menu.
Top stats (per 100g):
Vitamin A – 15%
Vitamin C – 9%
Iron – 12%6. Avocado & Avocado Oil

It’s no surprise that avocado is on our list of alkaline foods. It’s managed to make it onto our list of superfoods as well, so you know it’s packing a nutritional punch. Avocados are high in potassium as well as healthy fat, so in addition to helping you be more alkaline, you’re getting other perks as well. You can also use avocado oil in favor of other oils that don’t provide any alkaline benefit, or worse are acid-forming in the body.
Top stats (per 100g):
Vitamin C – 17%
Vitamin A – 3%
Fiber – 27%7. Basil

You might not have thought that the herbs and spices you use on your food have an effect on how alkaline or acidic your pH levels are. But as it turns out there are good spices and bad spices. Basil happens to be one of the ones that helps keep you alkaline, and it also has plenty of other things going for it, such as the flavonoids it contains. These help the body to heal and basil in general can help with several different areas of the body.
Top stats (per 100g):
Vitamin A – 175%
Vitamin K – 345%
Calcium – 18%8. Beetroot

Beetroot gets more attention now than ever before, and it’s one of the foods out there that will act to help raise your pH levels. The reason it’s an important vegetable to include in your arsenal is because it’s one of the only sources of the phytonutrient betalain which may have anticancer properties. Add these as a side, or use them as a salad topper. Be sure to buy this one fresh and steam it, as the pickled variety has reduced nutritional value.
Top stats (per 100g):
Vitamin C – 8%
Vitamin K – 11%
Folate – 75%


9. Broccoli

This is a quintessential healthy food and it’s easy to understand that it’s an alkaline food. Broccoli is one of those vegetables that has so much going on you simply have to make an extra effort to get more of it into your system. Some people eat broccoli every day as a way to maintain good health and make sure they’re on the alkaline side. You at least want to eat it multiple times a week, with 3 or 4 times being a good rule of thumb.
Top stats (per 100g):
Vitamin C – 135%
Vitamin A – 11%
Calcium – 4%

Thursday, 13 October 2016

UTAFITI: KANSA YA MATATITI VITAMIN D NDIYO KINGA KUBWA


Vitamin D, ambayo kwa kiasi kikubwa hupatikana kwa ngozi kupata mwanga wa jua, ina faida nyingi muhimu za kiafya mwilini na utafiti wa hivi karibuni umebaini kuwa vitamin hiyo ndiyo msingi mkubwa wa kuzuia magonjwa mbalimbali mwilini.Utafiti huo umebaini kuwa vitamin D ni muhimu kwa sababu kiasia cha asilimia 10 ya vinasaba (genes) vya mwili wa binadamu vinaitegemea vitamin hii kufanya kazi yake, kikiwemo kinasaba kinachohusika na uzuiaji na udhibiti wa magonjwa ya kuambukiza na yale ya uvimbe.
Katika utafiti huo ambao pia umeelezewa kwa kina na Dr Mercola wa nchini Marekani katika mtandao wake, imeoneshwa kwamba ukiwa na Vitamin D ya kutosha mwilini, Kolestrol mbaya hushuka na pia huongeza mara mbili uwezo wa mwili kujikinga na saratani ya matiti.
Vilevile utafiti huo umebainisha na kugundua kwamba, kuna uhusiano mkubwa kati ya upungufu wa Vitamin D mwilini na watoto taahira. Ugunduzi huu ni muhimu sana, hasa kwa akina mama waja wazito, kwani madhara ya kuwa na upungufu mkubwa wa Vitamin D unaweza kusababisha kuzaa mtoto mwenye utindio wa ubongo.

Katika makala yake, Dk. Mercola ameeleza kuwa tangu miaka ya 2000, utafiti kuhusu umuhimu wa Vitamin D umeongezeka sana. Hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2012, tayari zilikuwa zimeshachapishwa tafiti karibu 34,000 na kuna kumbukumbu (references) za kitabibu zaidi ya 800 ambazo zinaonesha uwezo wa Vitamin D katika kuzia saratani.
Kwa mujibu wa mwanzilishi wa mtandao ujulikanao kama GrassrootsHealth, Bw. Carole Baggerly, kiasi cha asilimia 90 ya saratani ya kawaida ya matiti ina uhusiano mkubwa na upungufu wa Vitamin D mwilini.
Katika jarida la ‘Anticancer Research1’, toleo la Machi mwaka huu, kumechapishwa utafiti wa wagonjwa wa kansa ya matiti waliopimwa kiwango cha Vitamin D. Iligundulika kwamba wenye kiasi kingi cha Vitamin D wana uwezekano wa kupona na kuishi kwa muda mrefu mara mbili ya wale wenye kiwango cha chini cha Vitamin hiyo.

VITAMIN  D  UNAIPATAJE?
Kama nilivyo dokeza kidogo hapo juu, chanzo kikubwa cha Vitamin D ni mwanga wa juu. Utaweza kupata Vitamin D kwa kuota jua, hasa lile la kati ya saa moja asubuhi na saa sita mchana, hata kwa muda wa angalau dakika kumi tu.
Chanzo kingine ni kutumia vidonge vya virutubisho vya Vitamin D vinavyotengenezwa na makampuni yanayoaminika kimataifa.
Hivyo wito wangu kwako msomaji, hakikisha unapigwa na mwanga wa jua kila siku japo kwa dakika chache ili kupata Vitamini hii muhimu kwa kinga ya mwili wako dhidi ya maradhi hatari.

Monday, 5 September 2016

FAIDA YA MBOGA YA MCHICHA NI DAWA YA KUTIBU MARADHI MENGI TU UKITUMIA.
MBOGA YA MCHICHA HUTIBU MARADHI YAFUATAYO

Kuumwa mgongo

Kusafisha njia ya mkojo

Kusafisha damu

Unatibu tigo

Unatibu minyoo

Unatibu damu

Baridi yabisi

Tezi la shingo

Homa

Kuongeza damu

Unatibu maumivu

Tonic ya nywele

Unasaidia kupata haja ndogo kwa wingi

MATAYARISHO

Chukua mchicha kilo 1 chemsha maji lita 2 na nusu.
Yakichemka loweka mchicha kwa dakika 15. Tumia kikombe. Ni bora utumie yote kwa siku . Dozi ni siku 5

KUTIBU MGONGO

Chukua mchicha ponda. Chua mara 3 kwa siku. Usiku unapasha moto mchicha kisha unufunga mahali panapouma. Lala nao wakati vuguvugu la joto lake lenye maji ndani (dawa) ikiingia ndani fanyahivyo kwa siku 5, ukibadilisha kila siku (fresh)

TIBA YA TEZI LA SHINGO

Chukua mchicha kiasi kidogo, ponda, fungia shingoni pale penye uvimbe wakati unapolala kwa kitambaa, kwa muda wa siku 5.

Saturday, 3 September 2016

5 Healthy ‘Shots’ To Alkalize Your Body in the Morning


In the morning, we feel a little, well … less than stellar. Achy, stiff, the bed is calling our name to stay in, and let’s be honest, we just don’t feel so hot. While most of us do enjoy some coffee in the morning, before we head to the glorious pot or French press (or Starbucks for some of you), we should pause and make an effort to enjoy something else right beforehand.
The body is naturally very acidic in the morning because as it cleanses itself overnight. As we give it a break from food and allow our organs to rejuvenate so we can feel our best the next day, all the wastes from the previous day (or even days before that) make their way through our system. This is nature’s way of making us feel brand new, but first thing, the body can feel a little lifeless.
The answer to this is to consume a high-quality, alkaline drink the morning, but you don’t need a huge amount to reap the benefits. That’s why we’ve called these healthy options below “shots” but not the ones you’re thinking of—sorry!

These alkaline shots are so powerful in their ability to promote energy, an alkaline body, eliminate inflammation, an erratic stomach, and achy muscles, that you’ll feel it almost seconds, and especially minutes, after you drink them. Just 2-4 ounces of these is all you need and you’ll be set for the day. Making these fast and easy shots a practice in your day is a healthy habit that takes under five minutes that anyone can do.
Try these five…

1. Straight ACV

This is the fastest, and possibly, laziest yet powerful, option of them all. Apple cider vinegar, coined ACV, is nature’s most alkaline, probiotic-rich beverage that can relieve so many ailments in a small serving. Muscle pain, headaches, sluggish digestion, and just a general acidic feeling can all disappear in mere seconds after you have some ACV. To make a shot, combine 1 tsp of apple cider vinegar with 2-4 ounces of water (depending on how much you want), add a few ice cubes and drink. Or, just toss back 1 tsp. straight and call it a day. Your choice—you’ll benefit no matter how hard you take your ACV!

2. Lean, Mean, Green Juice

Green juice might sound like a trend you’re tired of hearing about, but it’s a very efficient, natural way to alkalize the body and improve your mood too. Rich in magnesium, vitamin C, and micronutrients that feed the body on a cellular level, green juice is an excellent remedy for achy muscles, digestion, and general inflammation. Be sure you keep your green juice simple and free of lots of sugar for the most benefits and efficiency. No one wants to clean the juicer in the morning or drink the amount of sugar equivalent in a glass of processed OJ. Make a lean, green juice with: 1 head romaine, 1 lemon, 1/2 inch ginger, and 1/2 a cucumber. Done!

3. Spirulina, Plant-Powered Green Smoothie

Green smoothies can serve as a breakfast option, or can just be simple and served before you even eat. If you’re looking to use this as a simple anti-inflammatory, alkalizing drink, just keep things simple, but add a boost with the amazing spirulina—a superfood algae that some call nature’s multivitamin. Blend 2 cups spinach with 1/4 cup frozen berries, 1 slice ginger, and a little stevia if you need some sweetness. This is filled with 10 grams of protein from the spinach, vitamin C, B vitamins, iron, and potassium to make you feel amazing first thing in the day. It’s also low-glycemic and would make the perfect breakfast if you’d like to add some plant-based protein like hemp seeds or a protein powder on the market.

4. Lemon, Cayenne, and ACV

Lemon, cayenne, and ACV are combined to create a top alkalizing shot that will make you feel incredible! Cayenne is a metabolism booster, inflammatory reducing spice that also aids in digestion, reduces pain, and can give you a similar buzz to caffeine without the crash. Lemon is a top alkalizing and cleansing food that adds sweetness and vitamin C to the already slightly sweet and tart ACV. The end result is a tonic that’s powerfully cleansing and rejuvenating. Combine the juice of a lemon, 1 tiny pinch (1/8 tsp.) cayenne, and 1 tsp. ACV in a small cup with 2 ounces of water. Add crushed ice, blend, and serve as an icy tonic that wakes you up and gets you going!

5. Ginger, ACV, and Lemon

For a tummy-helping beverage first thing in the day, go with ginger, lemon, and ACV. These three all have digestive boosting properties, but when combined are much more effective.Ginger relieves nausea, indigestion, bloating, and constipation, reduces pain in the body, and can provide natural energy. Combined with the benefits of ACV and lemon, this will settle the stomach, energize you, and provide clarity you need to start the day. A happy gut means a happier mind, and a happier you!

Do you have a favorite “shot” you like to drink first thing in the day? You can also see oursmoothies, liquid tonics, and other tips on alkalizing the body for more helpful information.
Lead Image Source: Ultra Queen K Performance Blendsource.http://www.onegreenplanet.org/vegan-food/healthy-shots-to-alkalize-your-body-in-the-morning/

Thursday, 11 August 2016

UNAWEZA KUPONA MARADHI PASIPO NA KUTUMIA DAWA YA AINA YOYOTE ILE? PART 2Hatari za kutumia dawa vibaya

Hii ni orodha ya makosa ya kawaida tunayofanya tunapotumia madawa ya kisasa. Matumizi mabaya ya madawa yafuatayo yanaleta vifo kila mwaka, kuwa mwangalifu Chloramphenical (chloromycetin) -Kwa bahati mbaya, dawa hii hupendelewa sana kutumiwa kwa magonjwa madogo madogo kama vile kuharisha. Hii, ni hatari sana.- Dawa hii inatumika kutibu magonjwa kama vile homa ya matumbo. Isitolewe kwa watoto wachanga.

Oxtocin(pitocin) pituitrin na Ergonovine (Ergotrate) - kwa bahati mbaya wakunga hutumia dawa hizo 

kuharakisha kuzaliwa kwa mtoto au kumpa nguvu mzazi wakati akiwa na uchungu wa kujifungua.
Matumizi ya namna hii yana hatari sana. Unaweza kumwua mama au mtoto. Zitumie tu, kwa kuzuia kutoka damu baada ya mtoto kuzaliwa.

Sindano za dawa: Imani kuwa sindano ni bora kuliko vidonge si ya kweli. Mara nyingi dawa za kunywa zinafanya kazi vizuri zaidi kupita sindano. Pia, dawa nyingi zitolewazo kwa sindano huhatarisha maisha kuliko za kunywa. Matumizi ya sindano lazima yapunguzwe.

- Penisilini: Penisilini hufanya kazi kwa magonjwa fulani ya kuambukiza. Ni makosa kutumia dawa hii kwa shida za kustuka misuli, kujiponda, aina yoyote ya maumivu au homa.

Kwa kawaida, majeraha yoyote ambayo hayakuchubua ngozi, ijapokuwa kuna uvimbe mkubwa ni vigumu vijidudu kuingia kwa hivyo hakuna haja ya kutumia penisilini au dawa nyingine yoyote ya kuua wadudu.

Penisilini ina hatari kwa watu wengine. Kabla ya kuitumia lazima ufahamu hatari zake na namna ya kuzizuia.
Sindano za Penisilini na Streptomisini (zina majina mengine mengi)- Dawa hizi hutumika sana na mara 

nyingi kwa magonjwa yasiyohusika. Dawa hizi zisitumiwe kwa mtu aliye na mafua kwa sababu haziponyeshi ugonjwa wa mafua au fluu, zinaweza kusababisha matiti makubwa wakati mwingine, kuzimia au kifo, zikizidi 

kutumiwa ovyo ovyo, zitafanya magonjwa kama kifua kikuu na magonjwa mengine ya hatari yasiyoweza kuponyeka.

Vitamini B12; Dawa hii haisaidii kutibu ukosefu wa damu au udhaifu isipokuwa kwa wagonjwa wachache tu. Inaweza kutumika tu, kama mganga ndiye karuhusu baada ya vipimo vya damu. Karibu magonjwa mengi ya damu yanatibiwa kwa kutumia vidonge vya madini ya chuma (Ferrous Sulphate).

Vitamini Nyinginezo: Kwa kawaida, usidunge sindano za vitamini. Sindano hizo zina hatari, ni ghali na hazifanyi kazi yake vizuri kama vidonge.

Bahati mbaya, watu wengi hupoteza fedha zao kwa kununua dawa za maji ambazo zinasemekana zina vitamini. Ukweli ni kwamba nyingi kati ya dawa hizo hazina vitamini. Hata kama zingekuwa navyo ni afadhali kununua chakula kingi na kilicho bora.

Kujenga na kuhifadhi mwili kunahitaji vyakula kama mayai, nyama, matunda, mboga za majani na nafaka; ambavyo vyote vina vitamini na nguvu za kukuza mwili. Mtu mwembamba na aliyedhoofika akipewa chakula 

bora mara kwa mara, kitamsaidia sana kuliko kumpa vitamini na chumvi chumvi.
Mtu anayekula vizuri hahitaji nyongeza ya vitamini.
Njia bora ya kupata vitamini.


Kumbuka:
Waganga na madaktari wengine, hutoa dawa wakati hazihitajiki mara kwa mara ni kwa sababu wanafikiri kuwa, wagonjwa wanatazamia kupata dawa na hawataridhika kama hawatapewa.

Ni vizuri kuwaomba daktari au mganga wako dawa wakati unapohitaji tu, la sivyo, unaweza kuharibu afya yako.

Tumia dawa ukiwa na hakika kuwa inahitajika na ukiwa na huku ikiwa na uhakika namna ya kuitumia.


KALSIUM

Kuna hatari kubwa sana kumpiga mgonjwa sindano ya Kalsium kwa kutumia mshipa wa damu. Kama njia hii inatumika, ni lazima dawa inyunyizwe taratibu sana. La sivyo, itaua mara moja. Ukipiga matakoni, inaweza kusababisha jipu.
Usipige sindano ya kalsium kabla hujapata ushauri kutoka kwa mganga.


KUMBUKA:

Huko Mexico na katika nchi nyingine ambako watu hutumia sana mahindi au vyakula vilivyotayarishwa na kuchanganywa na chokaa, haifai kutumia sindano, au vidonge vya kalsium (kwani mara nyingi hutolewa ili kurejesha nguvu ya mwili au kusaidia kukua kwa mtoto).
Mwili hupata kalsium inayohitajika kutokana na chokaa.

Kulisha kwa kutumia mishipa ya damu

Katika sehemu nyingine, watu walio na ukosefu wa damu au wadhaifu sana, hutumia fedha zao hadi senti ya mwisho kwa ajili ya kuwekewa dawa za maji katika mishipa yao ya damu.
Wanaamini kuwa kufanyiwa hivyo, kutawafanya wawe na nguvu za kuwa na damu safi. Lakini, wanajidanganya.

Hakuna kitu chochote katika dawa hii inayotolewa kupitia katika mshipa wa damu isipokuwa, ni maji matupu pamoja na chumvi chumvi au sukari. Haiongezi nguvu kuliko kipande kikubwa cha pipi na inafanya damu iwe nyepesi na sio nzito kama vile wanavyofikiria.

Haiponyeshi upungufu wa damu wala kumfanya mnyonge kuwa mwenye nguvu.
Na kama inatolewa na mtu asiye na ujuzi, kuna hatari ya kuingia vijidudu vibaya katika damu, na hii inaweza kumwua mgonjwa.

Dawa hii itumike tu, kwa mtu ambaye hawezi au haruhusiwi kula au ana ukosefu mkubwa wa maji mwilini.
Kama mgonjwa anaweza kumeza, mpe maji yaliyochanganywa na sukari pamoja na chumvi kiasi kipatacho painti mbili(tazama vinywaji vya kurudisha maji) - Dehydration drink, itamsaidia sana kuliko ukimpa kwa kupitisha katika mshipa wa damu.

Kwa wale ambao wanaweza kula, wanaweza kupata nguvu za kutosha kwa kula chakula bora kuliko kutumia aina yoyote ya dawa za maji zinazolishiwa kwa njia ya mishipa ya damu.
Kama mgonjwa anaweza kumeza na kuyahifadhi maji tumboni


Dawa za kuharisha na kulainisha tumbo
Wakati wowote kuna hatari ikiwa utampa mtoto au mtu mzima aliye mdhaifu mwenye ukosefu wa maji mwilini au mwenye tumbo la kusokota, dawa ya kuharisha au kulainisha tumbo.

Kwa bahati mbaya, watu wengi wana imani kuwa dawa ya kuharisha inamrudishia mtu afya nzuri au inasafisha vitu vyote mwilini. Sura ya kwanza imeelezea kuwa dawa za kuharisha au dawa za kulainisha tumbo, zinaleta matatizo zaidi kuliko inavyotegemewa.Ni Wakati gani dawa zisitumike?

Watu wengi wanaamini kuwa kuna vitu ambavyo hawawezi kufanya au kula wakati wanapotumia dawa.
Kwa sababu hii, wanaweza kuacha kutumia dawa ambazo inabidi watumie.
Ukweli ni kwamba hakuna dawa ambayo inaweza kuleta madhara eti kwa sababu imenywewa wakati wa kula chakula fulani- hata kama iwe ni nyama ya nguruwe, pilipili, mapera, machungwa au chakula cha aina yeyote.

Lakini, vyakula vyenye mafuta au viungo, vinaweza kukuletea tatizo la tumbo hata kama hukumeza dawa. Kuna dawa nyingine zinaweza kudhuru iwapo mtu atakunywa pombe.

Kuna nyakati ambapo si vizuri kutumia dawa, kwa mfano:

- Mjamzito au mama mwenye kunyonyesha, hana budi kuepuka dawa ambazo si lazima atumie (lakini anaweza kutumia vitamini na vidonge vya damu bila kudhuru chochote).
- Kwa upande wa watoto wachanga ni vizuri kuwa mwangalifu sana kwa kuwapa dawa.

Ikiwezekana na afadhali upate ushauri wa waganga kabla ya kuwapa dawa yoyote.
Hakikisha huzidishi kipimo.

- Mtu yeyote ambaye amekwisha pata matatizo kama kuvimba, kuwashwa, na kadhalika, baada ya kutumia penisilini, Ampisilini, Sulfonamide au dawa nyingine zozote, inambidi aache kabisa kutumia dawa hiyo kwa muda wa maisha yake yote kwa sababu inaweza kumletea hatari kubwa.

  • Watu wenye vidonda tumboni au kiungulia, lazima waepuke dawa zilizo na aspirini.
 Kuna dawa maalumu ambazo ukizitumia, zinadhuru wakati ukiwa na ugonjwa fulani kwa mfano mtu mwenye ugonjwa wa ini, hatibiwi na dawa za kuua vijidudu au dawa zozote kali, kwa sababu ini halifanyi kazi hivyo, dawa hizo zinaweza kudhuru mwili.
 Watu ambao wamepungukiwa maji ya mwili au wana ugonjwa wa figo, ni lazima wawe waangalifu wa dawa wanazotumia.

Usitoe zaidi ya kipimo kimoja cha dawa ambayo inaweza kudhuru mwili mpaka uwe na uhakika kama mgonjwa anakwenda haja ndogo kama kawaida.


  • Kwa mfano, mtoto mwenye homa na upungufu wa maji mwilini, usimpe zaidi ya kipimo kimoja cha aspirini mpaka ameanza kukojoa. Usimpe mtu sulfonamide ambaye ana upungufu wa maji mwilini. Asanteni mwisho.